Kiếm Thế FREE Đông Tà 2d Open S28 Chung Linh - Free Vip 15 + 1.000 Vạn Knb

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh
* Open: 19h, ngày 05/11/2021
- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
* Tổng kết: 19h ngày 12/112021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/game-mobile-dong-ta-2d-open-s28.../
=> Link tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

#dt2d #dongta2d #dongtataydoc #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top