Kiếm Thế FREE Đông Tà 2d Open S29 Lý Thu Thuỷ - Free Vip 15 + 1.000 Vạn Knb

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
DT2D


* Đông Tà 2D Open S29 Lý Thu Thuỷ
* Open: 19h, ngày 26/11/2021
- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
* Tổng kết: 19h ngày 03/12/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/dong-ta-2d-open-s29-ly-thu-thuy.../
=> Link tải game DT2D: https://dt.michiogame.com
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top