Webgame FREE Đông Tà 3D Tái Chiến S25 Đường Môn - Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn KNB

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
DT3D


ĐÔNG TÀ 3D TÁI CHIẾN S25 ĐƯỜNG MÔN
Open
: 19h – 23/06/2022
Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE:
Tân thủ cho tài khoản tạo mới: DT3DTANTHU
Tái chiến dành riêng cho server: DT3DTAICHIEN

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 30/06/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta3d.michio
=> Link game: https://d3.michiogame.com

#Dongta3d #dt3d #Dongtataydoc #Gameprivate #Gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top