Webgame FREE Game Free Vip - Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino - Free VIP 2 + 500.000 KNB

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino
Open
: 19h – 02/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 09/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link game: http://na.michiogame.com

#narutoh5 #nah5 #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top