Webgame FREE Game Private - Tu Tiên H5 Open S14 Lưu Sa Hà - Free Vip 10 + 10.000.000 Knb

  • Thread starter Dungpham01
  • Start date
D

Dungpham01

Thành viên mới

* Tu Tiên H5 Open S14 Lưu Sa Hà
* Open lúc: 10h, ngày 21/06/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tuần tại Group game

* Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 28/06/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com

#tutienh5 #tth5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top