• Thread starter michio
  • Start date
  • Lượt xem 215
michio

michio

Thành viên mới
Lôi Đình H5 Open S60 Đồ Hồn Giả
19h – 02/11/2022☘ Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán
☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

⚔ Top Chiến Lực
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

⚔ Top Thần Công
Top 1: 5.000 Kim Trư
Top 2: 4.000 Kim Trư
Top 3: 3.000 Kim Trư
Top 4-6: 2.000 Kim Trư
Top 7-10: 1.000 Kim Trư

⏰ Tổng kết 19h – 09/11/2022

Thuộc thể loại game MMORPG có đề tài ma ảo, nhập vai thuần chất cày cuốc gắn liền với thế hệ 8X. Hỗ trợ tất cả các thiết bị và đặc biệt trên PC có thể chơi được full màn hình, nổi bật với các tính năng PK. Hệ thống Phó bản, Khiêu chiến BOSS, Cánh, Chuyển sinh, Kinh mạch, Luân hồi, Chiến văn hấp dẫn người chơi. Cùng với đó là hệ thống 3 nhân vật trợ chiến, Thần ải, Tranh phách, Liên server mới mẻ lôi cuốn chờ bạn khám phá.

Link game http://ld.michiogame.com
Nhóm thảo luận https://bit.ly/30EL6Zk
Hội quán game https://bit.ly/3uGBk3G
#Michio #MichioGame #GameH5 #LoiDinhH5 #LDH5
 
Top