Q

quangcaomuhay

Thành viên mới
http://muhnss6.online - Train 5wc/qoai - cộng hưởng miễn phí - RS nhận 500Wcoi - Max Point 65k - Wing 3 & Item 400 full exl ko thần.
MÁY CHỦ MỚI: QUYỀN LỰC
ALPHA TEST : 19h 01.06.2023
OPEN BETA : 19h 03.06.2023
Ex2000 - item20%
Đổi Ngọc rá.c sang Ngọc: Level. Exl. Luck. Soket lv5
Drop Item Exl và Ngọc All Map
Auto Reset Ingame - Reset nhận 500Wcoi - Không GHRS
Train Quái K4 + Barrack nhận 5Wc/1
Train vukhi 380 400 3rack
Train quanao 380 400 k4
Train BC DV VIP 5 wcoi / 1 qoái. và 300 qoái / 1 ngọc, cụm ngọc, ngọc ex
Cộng hưởng Full dòng exl
T.hu Mu.a Item Rá.c = 500 Wcoi
Box Kundun 5 Drop Vũ Khí Rồng
Trang Chủ : https://muhnss6.online/
Đăng Ký & Tải Game : https://quyenluc.muhnss6.online/
Group : https://www.facebook.com/groups/868489321272752
Điểm Danh Group nhận ngay " CODE 2 ring 4% gst " khi OPEN
 
Top