mutruyenky.online máy chủ : huyền bí qpen beta: 03/10/2021 (20h) quà tặng chia sẻ nhận 1 triệu wc

  • Thread starter 0971800618
  • Start date
0971800618

0971800618

Thành viên mới
Máy Chủ : Huyền Bí
Alpha Test: 01/10/2021 (18h)
Open Beta: 03/10/2021 (20h)
Quà Tặng Chia Sẻ Nhận 1 Triệu WC

Open Bán W3 Full = Zen
Open Bán Sét Cấp 2 Cấp 3 Full = Zen
Open Bán Vk Cấp 2 = Zen
Open Bán Ngọc B S = Zen
Open Bán Sói Các Loại = Zen

Thông Tin Máy Chủ
Trang Chủ : mutruyenky.online
Máy Chủ : Huyền Bí
Link Tải : https://drive.google.com/file/d/1R-RHilNB9Y96S2Etwi3MuxSCdEFiH3Vl/view
Page Mu : facebook.com/svmoi
Exp: 9999x
Drop: 50%
Giới Hạn Reset Ngày 30/Ngày
Open Tạo nhân vật 0 reset và 20k pont
CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
-F10 Bật Camera - ( giữa Chặt lăn đẩy ra )
-F4 Bật Menu Game
-Lệnh nhiệm vụ - /nv3
-Tự động reset - /reset auto
-Tự động đánh - /attack
-Tự động train khi tắt máy
/attack - /offattack
-Lệnh cộng điểm - /addstr - agi - vit - ene - cmd
-Lệnh xin tiền - /zen 9999999
-Lệnh đổi class -/class elf - su - dw - dk - mg - dl - rf
-Lệnh tẩy điểm - /taymaster /tayskill /taydiem
Sever reset auto Keep Pont Giới hạn reset = tốp 1
HƯỚNG DẪN LÊN TU CHÂN VÀ QUÂN HÀM
☛ Tu chân các bạn Ném Box hộp ngọc custom May mắn sẽ rớt Sao Tu Tiên
☛ Quân hàm các bạn đi blood hay gọi sự kiện huyết lâu
mỗi lần phá tượng đem trả Quest các bạn sẽ được nhận điểm Thành Tựu, Săn Boss
để tích điểm Thành Tựu dùng để nâng cấp quân hàm
☛ Cách kiếm item chaos các bạn săn bos kiếm box thần bí,
box vũ khí sẽ ném item chaos các class tỷ lệ ném ra vật phẩm 40%
☛ Train quái Barracks, Kanturu4 + Săn Boss để kiếm WP
☛ Box Kundun 5 ném ra ngọc custom và nguyên liệu socke
Item Drog Train Trong - Blood Castle 8 Và Chaos Castle 7
Giết 1 Quái Blood Castle 8 Nhận 1 WC Và 2 WP
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Vũ Khí Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Sét Đồ Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Ngọc Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Khuôn 3 Và Khuôn 4
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Hộp Socola Hồng Ném Ra Nguyên Tố
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top