T

TriPham

Thành viên mới

Naruto H5 Open S40 Aburame Shino
OPEN
: 19h – 13/10/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận qua thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
GIFTCODE: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 20/10/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
Link game: http://na.michiogame.com
 
Top