• Thread starter baohantrinh01
  • Start date
  • Lượt xem 280
B

baohantrinh01

Thành viên mới

Ngọa Long 3D Open S16 Điển Vi
Open
: 19h – 25/11/2022
Free VIP 2 + 50.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
cùng nhiều sự kiện hấp dẫn khác
Giftcode tân thủ: NL3DTANTHU
Bài viết này đạt 200 c.sẻ tặng giftcode 100.000 KNB
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h – 02/12/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
Link game: https://nl.michiogame.com
 
Top