Kiếm Thế FREE Ngọa Long 3d Open S2 Quan Vân Trường - Free Vip 2 + 50.000 Knb

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Game Mobile Ngọa Long 3D Open S2 Quan Vân Trường
* Open: 19h, ngày 11/11/2021
- Free VIP 2 + 50.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game Michio
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

* Giftcode tân thủ: NL3DTANTHU
- Tặng Giftcode 100.000 KNB toàn server, khi bài viết đạt 200 share

* Top Chiến Lực
- Top 1: 500.000 KNB
- Top 2: 400.000 KNB
- Top 3: 300.000 KNB
- Top 4-6: 200.000 KNB
- Top 7-10: 100.000 KNB
* Tổng kết: 19h, 18/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/game-mobile-ngoa-long-3d-open-s2-quan-van-truong/
=> Link tải game NL3D: https://nl.michiogame.com

#ngoalong3d #nl3d #Michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top