• Thread starter gamelaumoi
  • Start date
  • Lượt xem 469
G

gamelaumoi

Thành viên mới
✴SERVER PK TEST VINH VIỄN✴
Trang chủ : https://bitly.vn/1e36
✅ Hỗ trợ cấp : 199

✅ Giới hạn 3ac/pc/ip

✅ Hỗ trợ Cấp 200 FREE

✅ Hỗ trợ Full HKMP MAX - ĐỒ HẠN CHẾ MAXOF

✅ Hỗ trợ tiền vạn.

✅ Admin hỗ trợ nhiệt tình.

✅ Và một số item cần thiết để PK..
 
Top