Webgame FREE Quần Anh 3Q Mobile Open S40 Văn Sửu - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

  • Thread starter Dungpham01
  • Start date
D

Dungpham01

Thành viên mới

QUẦN ANH 3Q OPEN S40 VĂN SỬU
Open: 19h – 17/06/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE TÂN THỦ: QA3QTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 24/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Link tải game: https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #qa3q #gameprivate #gamefreevip #quananhmobile
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top