• Thread starter hoangvanhieu
  • Start date
  • Lượt xem 328
H

hoangvanhieu

Thành viên mới
SRO KHỔNG TỬ
► MAP 120 EU & ASIAN Fee silk 100%
►ĐỒ D13
► IP : 14.225.212.106 PORT 15779
► SỐ ĐIỆN THOẠI ADMIN: 0358155234- HIẾU AS
► ALPHATEST 10/03/2023 20HH00
► OPENBETA 19h00 NGAỲ 22/03/2023
►GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
TOP 1 : 500m gold + 5k silk HCDT
TOP 2 : 400m gold + 4k silk
TOP 3 : 300m gold + 3k silk
TOP 4 – 10 : KHUYẾN KHÍCH 40m gold
►THÔNG BÁO
ĐUA TOP JOB LẦN THỨ 1 CỦA KHỔNG TỬ MAP 120 OPEN 19/03/2023 19H00
GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP JOB TỪ NGÀY 30/01/2023>>> 30/02/2023
TOP 1 : 4K SILK JOB VIP
TOP 2 : 3K SILK JOB VIP
TOP 3 : 2K SILK JOB VIP
►TRADE YÊU CẦU CẤP ĐỘ 6 LV 110 TRỞ LÊN
►HUNTER YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
►THIEF YÊU CẦU CẤP ĐỘ 4 LV 110 TRỞ LÊN
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG BOSS KHI ĐUA TOP
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG Q VÀ CUỘN GIẤY EXP
►KHOÁ ĐÔN HOÀNG THẠCH ĐỘNG VÀ LĂNG MỘ
►- SEVER GIỚI HẠN GIỜ CHƠI 5h Xanh 1h Cam
►- GIỚI HẠN 8ACC/PC, 15 ACC/IP, 2 ACC JOB/PC
►- GHOST 0S

►- NASUN MAX + 10
►- DROP D13 Sun
► D11 DROP D13 SOS SOM Thuong
►- RATE EXP X50, DROP X2
►- RATE GOLD X2
►- RATE ALCHEMY : RANDOM ( MAX 30 ĐÃ 4+)
►- GKT BỘT MM BÌNH THƯỜNG: 1->4 50% | 4->5: 60% | 5->6:70% | 6->7: 10% | 7->8 : 1%| 8-9 1%| 9 >10 1%|10>> RANDOM
►-
Cập nhật hệ thống cuộn giấy hỗ trợ người chơi thông minh, hệ thống event đặc biệt tại server : Đấu trường sinh tử, đấu trường danh vọng, event tự động hàng ngày auto nhận thưởng, điểm danh nhận thưởng, hệ thống xổ số miền bắc, ..... và muôn vàn event auto có tại phiên bản này
Buf Học Viện Ban Trong NPC
Buôn 3 thành Trường An -Đôn Hoàng - Hoà điền - TA Hàng đặc Biệt ở STT (14h -20h)
Chú ý
GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Lever 95 lên được thú thồ hàng F10
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
Drop máu tím 820,
►Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
►Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn Hoàng
►Open :Khởi tạo nhân vật: Set Sun D3+5 Full blue Chỉ Số
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày HP1000 MP1000, DCN 30c
 
Last edited:
Top