• Thread starter cucdoi98
  • Start date
C

cucdoi98

Thành viên mới
Alphatest:15/06/2021
Open beta:20/06/2021
FB: https://www.facebook.com/groups/367439011468785
THÔNG TIN MÁY CHỦ
- Asia - EU
- Max Level : 120
- Skill : 120, Mastery 360
- Item : D13 SUN
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP : 300x
- Drop Item : 5x
- Gold drop : 10x
- Rate Alchemy : 1-3 70%, 3-5 60%, 5-7 30%, 7-10 20%, 10-15 max 10%
- Rate Nasrun : 1-3 100%, 3-5 50%,5-10 30%
- Giải thưởng đua top:
=> Top 1 ➙ 1 Vũ khí som D13 +7 ( tuỳ chọn) + 4k silk Narun+9
=> Top 2 ➙ 1 Vũ khí som D13 +6 ( tuỳ chọn) + 3k silk Narun+8
=> Top 3 ➙ 1 Vũ khí som D13 +5 ( tuỳ chọn) + 2k silk Narun+7
=> Top 4-10 nhận 500 silk
HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 120
- Full Item D13+15 Huyền thoại
- Full Silk
- Full Gold
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
- Set D11+15 blue
- 1000 Bình HP
- 1000 Bình MP
- 50 DCN, 50 Phù
- 99.000.000 SP
- Và các item hổ trợ
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Hệ thống skill Lv 120 dev đã điều chỉnh để phù hợp với Map
- Hệ thống trade tại Tần Lăng - Trường An - Bến Đông
- Là 1 Sever ổn định,cày cuốc 100%
- Hệ Thống Event cướp cờ
- Nạp thẻ vui lòng đăng nhập và Nạp Thẻ hoặc liên hệ GM để chuyển khoản nhận thêm 10%
Chia sẻ và tag 5 người bạn chơi sro của mình vào bài viết này nhận ngay 200 silk khi open!
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top