Kiếm Thế FREE Tam Quốc H5 Open S32 Trương Giác - Free Vip 10 + 1.000.000 Knb

  • Thread starter Dungpham01
  • Start date
D

Dungpham01

Thành viên mới
TQH5


* Tam Quốc H5 Open S32 Trương Giác
* Open: 19h, ngày 01/11/2021
- Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game

* Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 10.000.000 KNB
- Top 2: 8.000.000 KNB
- Top 3: 6.000.000 KNB
- Top 4-6: 4.000.000 KNB
- Top 7-9: 2.000.000 KNB
* Tổng kết: 19h, ngày 08/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/tam-quoc-h5/
=> Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com

#Tamquoch5 #tqh5 #Michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top