Webgame FREE Tam Quốc H5 Open S43 Nhan Lương - Free VIP 10 + 1.000.000 KNB

  • Thread starter Dungpham01
  • Start date
D

Dungpham01

Thành viên mới

TAM QUỐC H5 OPEN S43 NHAN LƯƠNG
Open lúc
: 19h – 20/06/2022

Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
GIFTCODE TÂN THỦ: TQH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 10.000.000 KNB
Top 2: 8.000.000 KNB
Top 3: 6.000.000 KNB
Top 4-6: 4.000.000 KNB
Top 7-9: 2.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 27/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tamquoch5.michio
=> Link game: http://tq.michiogame.com

#Tamquoch5 #tqh5 #gameh5freevip #gameprivate
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top