TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
TQH5

Tam Quốc H5 Open S52 Quan Vũ
Open
: 19h – 14/11/2022
Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU
Bài viết này đạt 200 c.sẻ tặng giftcode 2.000.000 KNB
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 10.000.000 KNB
Top 2: 8.000.000 KNB
Top 3: 6.000.000 KNB
Top 4-6: 4.000.000 KNB
Top 7-9: 2.000.000 KNB
Tổng kết 19h – 21/11/2022

Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tamquoch5.michio
Link game: http://tq.michiogame.com
 
Top