T

TriPham

Thành viên mới
TDH5

Tây Du H5 Open S51 Vũ Sư
Open
: 19h – 01/11/2022
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE: TDH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 14/11/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/taydu
Link game: http://td.michiogame.com
 
Top