Kiếm Thế FREE Trảm Yêu H5 Open S37 Triều Hội Điện - Free Vip 6 + 10 Vạn Knb

  • Thread starter Dungpham01
  • Start date
D

Dungpham01

Thành viên mới
TYH5


* Trảm Yêu H5 Open S37 Triều Hội Điện
* Open: 19h, ngày 24/11/2021
- Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game

* Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-9: 100 Vạn
* Tổng kết: 19h, ngày 01/12/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/tram-yeu-h5-open-s37-trieu-hoi.../
=> Link chơi game TYH5: http://ty.michiogame.com
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top