Webgame FREE Trảm Yêu H5 Open S49 Quỳnh Hoa Cung - Free VIP 6 + 10 Vạn KNB

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
TYH5


TRẢM YÊU H5 OPEN S49 QUỲNH HOA CUNG
Open
: 19h – 22/06/2022

Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 29/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game: http://ty.michiogame.com

#Tramyeuh5 #tyh5 #gameh5private #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top