D

Dungpham01

Thành viên mới

Trảm Yêu H5 Open S52 Ngũ Minh Cung
Open
: 19h – 17/08/2022
Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 24/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game: http://ty.michiogame.com

#tramyeuh5 #tyh5 #gameprivate #gamefreevip #gameh5free
 
Top