Webgame FREE Tu Tiên H5 Open S20 Ô Kê Quốc - Free Vip 10 + 10.000.000 Knb

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Game Online Tu Tiên H5 Open S20 Ô Kê Quốc
* Open: 19h, ngày 25/10/2021

* Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

* Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

* Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
* Tổng kết: 19h, ngày 01/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/game-online-tu-tien-h5-open-s20-o-ke-quoc-free-vip/
=> Tham gia Group Zalo: https://zalo.me/g/fqyjve249
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com

#TTH5 #Tutienh5 #michiogame #gameh5freevip #gameprivate
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top