K

kaulinh90

Thành viên mới
Võ Lâm Funy tuyển thành viên !!! Exp x75 VNG!!! Hỗ trợ tận tình.
  • Hỗ Trợ tân thủ TS5, 1 set Huyền Viên 10 món PK, đại thành bí kíp 90,150 7 lọ TTL đặc biệt x4 exp, 1 set Hồng Ảnh, 1 set Định Quốc, Vũ khí HKMP !
  • Server lộ trình dễ chơi dễ kiếm đồ và dễ săn nguyên liệu ép đồ tím,HKMP AB HA DQ ĐS ăn event đầy rương.
  • Event train rơi, đi hoạt động vừa có tiền đồng vừa có KNB vừa có nguyên liệu event.
  • Server có làm có ăn AutoIngame 3acc 1PC/IP, cấm tiệt kéo xe và clone, chủ yếu acc tay.
  • Túi máu Free cửu hoa train tới già.
--Vào game có lệnh bài hỗ trợ ở NPC Massage Tân thủ
--Đang chạy 3 event chơi trong game
--Train event map 7 8 9x đi HD...
--Train ra Tđồng, thủy tinh, huyền tinh, phúc duyên...
--SV op từ x1,5 -> x3 op tùy op tùy đồ xanh tím HKMP.
--Giờ Hoạt Động : - Vượt ải : 0h, 2h,6h,8h, 10h, 12h, 14h, 16h,,18 20h, 23h !
--Phong LD: 1h, 3h, 7h,,9h,11h, 13h, 15h, 17h, 190h, 22h ! -Vận Tiêu ở NPC Tiêu Cục - Long Lôn Trấn. -TBK ở dịch quan thành thị -Tống Kim: 9h, 11h, 17h, 21h, 23h ! -Boss Tiểu HK: 12h, 21h!
-- Thêm nhiều Hđ Vận tiêu, Thiên bảo khố,, Quả Huy Hoàng vân vân và mây mây ae tự trải nghiệm.
-- Tân thủ sẽ được ưu đãi train map VIP - Mạn Bắc Thảo Nguyên- Đi đến bằng NPC Bạch Hiểu Sinh BLH. Train + đi hđ có tiền đồng + knb => đến Tiền Trang đổi knb or Xu đỏ để mua item và bí kíp trong Kỳ Trân Các. --Mọi thắc mắc vui lòng chat hỏi trên nhóm hoặc ib ADM LinhNgô !
https://zalo.me/g/iihuss301
 
Top