V

VoLamRelax

Thành viên mới
● Server Chỉ Phù Hợp Với Những AE Đam Mê VLTK Cũng Như Mong Muốn Có 1 Sân Chơi Ổn Định Lâu Dài
● Server giải trí : chỉ sử dụng 1 account/pc, 1 ip cũng chỉ được 1 account
● Thời gian open : 11h00 chủ nhật ngày13/11/2022
● Hỗ Trợ Túi Máu FREE Không Giới Hạn Level
● Phiên bản nội công, đồ xanh, đồ tím, HKMP train & hoạt động có tất cả
● Tải game & Đăng ký tại :http://vlrelax.com
● Fanpage : https://www.facebook.com/Võ-Lâm-Relax-101100858090448/?ref=pages_you_manage
● Group thảo luận : https://www.facebook.com/groups/139945633712549
● Với Lộ Trình Lâu Dài Nên Cấp Độ Sẽ Đi Từ Nhanh Tới Chậm.
● Tốc Độ Luyện Skill Chậm.
● Tốc Độ Luyện Không Chậm & Không Nhanh
----------------------------------------------------------------------------------
● Hỗ Trợ Tân Thủ : chỉ 1 Túi Máu Tân Thủ, Vô Phái Là Có Skill 1x - 9x
----------------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu từ cấp độ 1, nhận Túi Máu Tân Thủ tại Cẩm Nang Tân Thủ ( Lưu Ý: Tống Kim, Liên Đấu, Chiến Long Động, Phong Long Độ, Bến Thuyền, Vi Sơn Đảo, Mạn Bắc Thảo Nguyên, Lôi Đài Hoa Sơn, Vượt Ải không thể sử dụng túi máu )

♦ Luyện cấp tới cấp độ 10 gia nhập môn và học kỹ năng 1x - 9x NPC Sứ Giả Môn Phái tại Ba Lăng Huyện ( 202/199 )
♦ Boss Sát Thủ 90 : 200.000 exp/con 1 ngày 10 nhiệm vụ

♦ Chiến Long Động 20h : Xuất hiện quả huy hoàng, sử dụng quả huy hoàng được 500.000 EXP
♦ Boss HKMP 20h30: rớt đồ phổ, người tiêu diệt được 5 Triệu EXP, hưởng : 3 Triệu EXP


♦ Dã Tẩu : 20 nhiệm vụ được chữ 10 Sơn
♦ Vượt Ải ( yêu cầu Sát Thủ Giản ) : Vượt Ải thành công được 1.000.000 EXP + 10 chữ
♦ Phong Lăng Độ ( yêu cầu Sát Thủ Giản ) : Vượt bến thành công được : 1.000.000 EXP + 10 chữ
♦ Võ Lâm Minh Chủ : 1.000.000 EXP + 10 chữ Tắc

♦ Lôi Đài Hoa Sơn yêu cầu cấp 120 : tham gia được 4 chữ Công
♦ Liên Đấu yêu cầu cấp 120 : tham gia được 4 chữ Thành & thắng được 1.000.000 EXP, thua được 700.000 EXP
♦ Tống Kim yêu cầu cấp 120 : đạt 5000 điểm tích lũy được 4 chữ Chiến

⇔ NPC Võ Lâm Relax ( trung tâm Tương Dương 197/201 )

⇔ NPC Sơn Hà Xã Tắc ( trung tâm Tương Dương 197/200 )

⇔ NPC Công Thành Chiến ( trung tâm Tương Dương 198/201 )
♦ Tiêu diệt quái tại các map may mắn nhặt được các chữ : , Lâm, Relax
♦ Ghép 10 chữ + 10 chữ Lâm + 10 chữ Relax + 10 Vạn Lượng = 1 chữ hoàn chỉnh Võ Lâm Relax
♦ Đổi chữ Võ Lâm Relax nhận thưởng ngẫu nhiên các vật phẩm :
Huyền Tinh Cấp 2, Huyền Thiết Khoáng, Mật Ngân Khoáng, Chu Sa Khoáng, Khổng Tước Thạch, Phù Dung Thạch, Chung Nhũ Thạch, Rương đồ phổ hoàng kim
Rương đồ phổ hoàng kim : đổi thưởng tại NPC Võ Lâm Relax nhận ngẫu nhiên Phổ Hoàng Kim Môn Phái, Đồ Phổ An Bang, Đồ Phổ Định Quốc và các loại chữ Sơn, , , Tắc, Công, Thành, Chiến

♦ Ghép 10 chữ Sơn + 10 chữ + 10 chữ + 10 chữ Tắc + 100 Vạn Lượng = 1 chữ hoàn chỉnh Sơn Hà Xã Tắc
♦ Đổi chữ Sơn Hà Xã Tắc nhận thưởng ngẫu nhiên các vật phẩm : Quế Hoa Tửu, Thiên Sơn Bảo Lộ, Phiếu Hoàn Thành Dã Tẩu, Lam Lục Tử Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo, Băng Phách, Tử Băng Thạch, Thỏi Huyền Thuyết, Tiên Thảo Lộ

♦ Ghép 10 chữ Công + 10 chữ Thành + 10 chữ Chiến + 100 Vạn Lượng = 1 chữ hoàn chỉnh Công Thành Chiến
♦ Đổi chữ Công Thành Chiến nhận thưởng ngẫu nhiên các vật phẩm : Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái Tự Chọn
 
Last edited:
Top