• Thread starter TriPham
  • Start date
  • Lượt xem 234
T

TriPham

Thành viên mới
3Q H5

3Q H5 Open S1 Khổng Minh
Open
: 19h – 22/11/2022
Free VIP 2 + 38888 KNB ngay khi vào game
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE: 3QH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết 19h – 29/11/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/3qh5.michio
Link game: http://3q.michiogame.com
 
Top