• Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
  • Lượt xem 219
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
NAH5

Naruto H5 Open S41 Yuhi Kurenai
OPEN
: 19h – 27/10/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận qua thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 03/11/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
Link game: http://na.michiogame.com
 
Top