• Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
  • Lượt xem 342
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
NL3D

NGOẠ LONG 3D OPEN S14 TÀO NHÂN
OPEN
: 19h – 30/09/2022
Free VIP 2 + 50.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố
Giftcode hằng tuần tại Hội quán, cùng nhiều sự kiện hấp dẫn.
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: NL3DTANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
TỔNG KẾT: 19h – 07/10/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
Tải Game: https://nl.michiogame.com
 
Top