• Thread starter HuyChan
  • Start date
  • Lượt xem 340
H

HuyChan

Thành viên mới
F10 1silk
Quay đồ gacha thả gaThoả thích với đam mê đỏ đen

-Thông Tin Trang Chủ
SroNew2023
Máy chủ: Quý Mão
-Map 130- Skill 120- D15
+AlphaTest : 14/01/2023 19h (bản test demo có thể góp ý kiến trong quá trình test để hoàn thiện sv)
+Open Chính Thức: 27/01/2023l
️Link sv test thử nghiệm: http://103.125.191.124/
Sv 16 xanh và 8h vàng
Giả kim thuật
Đồ max +12 chưa lkd đb
Nr +12 ( tăng thêm chỉ số )

Giải Thưởng Đua Top CHINA
TOP 1 : + Nasun + 10 + Title Top 1 + Thời trang (ko có trong f10)
TOP 2 : Nasun + 7 + Title Top 2+ Thời trang( ko có trong f10)
TOP 3 : Nasun 7+ Title Top 3
( Mỗi ip nhận 1 giải thưởng đua top )
Khoá EXP boss khi đua top
Giải thưởng Top Job : Tính theo tháng.từ ngày open

TOP 1:Title ( Bảo Tiêu Anh Hùng , Đạo Tặc Khét Tiếng , Thương Nhân Tài Ba + Trang Phục JOB theo Lv Tính Theo BXH)
TOP 2-3: Trang Phục JOB theo Lv
HỖ TRỢ TÂN THỦ: Đua Top
-Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
-Sét D11 SOs+ 8Full 100%:
-5m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
-1000 HP/MP + 50 DCN/TH:
-Pét Nhặt Đồ 7 Ngày:
-Narsun 15% +5 (7 ngày)

Map 130 - CHINA -EU Đồ Cuối Giáp Zing Sun D15,D15
-Free Silk F10
-Skill Cân bằng sức mạnh giữa EU và ASI
Thêm Khiên 16s và hồi sinh đen
- Quái nhóm x3 tỉ lệ Drop item
-Kiếm HC bằng cách săn Boss từ 1-130
-Xu rớt từ quái 100-130
- Giới hạn 9acc/PC
12acc/ ip
(Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 20h -20h30 Hằng Ngày Tại Làng Gió )
- Drop X2
Drop exp 100
Drop gold x2
Rate alchemy :Max +15
Rate giả kim thuật BMM Thường :
Rate giả kim thuật BMM Vip x2 tỉ lệ
Rate narsun đã BMM 1-3 100%, 4-7 50% 8-10 20% , 11 5%, 12 50%
Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
2acc job 1PC / 1IP
Khoá đi theo khi mặc job
Khoá buôn đêm 00h-8h

Group Sever: https://www.facebook.com/groups/720707532849093/permalink/720724199514093/?mibextid=S66gvF
 
Top