• Thread starter michio
  • Start date
  • Lượt xem 188
michio

michio

Thành viên mới
Tây Du H5 Open S70 Tuyết Yêu 19h – 16/10/2023

Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game
Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng
Bài viết này đạt 200 c.sẻ tặng giftcode 1.000.000 KNB⚔ Top Lực Chiến
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB

⚔ Top Đấu Trường
Top 1: 5.000.000 KNB + 50.000 Thần Thú Chi Linh
Top 2: 4.000.000 KNB + 40.000 Thần Thú Chi Linh
Top 3: 3.000.000 KNB + 30.000 Thần Thú Chi Linh
Top 4-6: 2.000.000 KNB + 20.000 Thần Thú Chi Linh
Top 7-10: 1.000.000 KNB + 10.000 Thần Thú Chi Linh

Tổng kết 19h – 23/10/2023

Tây Du H5 webgame đa nền tảng chơi trực tiếp trên trình duyệt tất cả điện thoại và máy tính, cày được hàng triệu KNB mỗi ngày, 100.000 tầng tháp Linh Lung, 9981 ải Kiếp nạn, PB liên server, Tranh bá TOP 1 liên server. Hệ thống Kết hôn, Nhẫn cưới, chơi game kiếm gấu dễ dàng full Việt hóa. Full tính năng Phó bản, leo tháp, vượt ải, hoạt động Đoạt bảo, đánh Boss. Tính năng liên Server đầy đủ, đồ họa max ping, không chơi hơi phí.

Chơi game http://td.michiogame.com
Nhóm thảo luận https://bit.ly/3sfLgBN
#Michio #MichioGame #GameH5 #TayDuH5 #TDH5
 
Top